12 datasentre i Bergensregionen kan gi sysselsetting til 12 000, omsetning på 54 milliarder og 2,8 milliarder i verdiskaping. Det kom frem under presentasjonen av datasenterrapporten «Nye muligheter for Bergensregionen», som Caroline Wang Gierløff (to fra venstre) presenterte på vegne av Menon og Cowi. Fra venstre Tore Mong fra Greenbyte, Tone Hartvedt og Vidar Totland fra Invest in Bergen.

Omsetning på 54 mrd og verdiskaping på 2,8 mrd

Det kan bli resultatet hvis ambisjonen om å bygge ut 12 datasentre i Bergensregionen i perioden 2020 til 2035 blir en realitet. I dette ligger det også en forventning om totalt 12 000 sysselsatte i industrien i perioden.

Datasentre er på full fart inn i Norge. Det viser Googles kjøp i Skien og Volkswagens etablering på Rjukan. Det gjøres store investeringer i datasenterinitiativ i hele Norden. I «Nye muligheter for Bergensregionen» analyseres mulighetene over år i regionen. Analysen viser at etablering av datasentre er vel verdt å jobbe for. Det medfører store investeringer, verdiskaping og mange jobber. Men, denne type investeringer kommer ikke av seg selv. Det er behov for tilrettelegging og å ta de riktige grepene nå.  

Last ned rapporten her

Menon Economics og Cowi står bak analyse som forteller om effektene datasenteretableringene vil ha på sysselsetting, verdiskaping og næringsutvikling i den enkelte kommune, i regionen og for landet over denne 15 årsperiode.

Kartet viser hvor i Bergensregionen det nå legges til rette for datasentre.

Skaper verdier

Rapporten viser at datasenteretableringer vil skape verdier i regionen. Tallene Menon og Cowi presenterer, viser at investerings- og byggekostnader totalt vil utgjøre mer enn 12 milliarder kroner i løpet av perioden, i tillegg til 42 milliarder i energikostnader, IT-utstyr og drift. Altså en total omsetning på 54 milliarder kroner.

Over hele analyseperioden vil den skisserte etableringen bidra med en netto verdiskaping på 2,8 milliarder kroner i Bergensregionen, i tillegg kommer indirekte verdiskaping hos underleverandørene på til sammen 540 millioner kroner.

Mulighet for ny næringsetablering

Denne analysen er gjennomført for å gjøre kommuner, fylkeskommunen og næringslivet oppmerksom på at kommer det nye datasentre i regionen, kan det gi nye muligheter og nye arbeidsplasser til regionen. Men det kommer ikke av seg selv.

– Det er nå vi er i startgropen og kan være med å tilrettelegge på en god måte for en ny næring. For oss har det vært viktig å se på datasentre som særlig egner seg for vår region: Mindre datasentre arealmessig, men med større behov for kraft. Med mer kunnskap om behovene for de enkelte sentrene, kan kommuner og fylket ta en aktiv tilretteleggerrolle for tomteareal og tilrettelegge for tjenestetilbud og den kompetansen datasentrene har behov for, sier Tone Hartvedt i Invest in Bergen.

Unik analyse

Dette er første gang det er gjennomført en analyse som viser effektene og ringvirkningene av stedsangitte forventede etableringer av datasentre.

Datasenterindustri er den kraftkrevende industrien som vokser raskest i verden nå. Bergensregionen har mye grønn fornybar kraft, lave kraftpriser, ledige og regulerte arealer og god fiberinfrastruktur. Det arbeides med å se på smart integrasjon mellom datasentre og energisystemene, noe som også er interessant for datasenteraktørene.

GreenByte jobber sammen med Invest in Norway internasjonalt for å fremme interessen for datasentre å etablere seg i Norge.

Last ned rapporten her

Invest in Bergen

Invest in Bergen er den offisielle organisasjonen som jobber for å få flere internasjonale og nasjonale investeringer og bedriftsetableringer i Bergensregionen. Invest in Bergen er finansiert av Bergen kommune, samt 16 andre kommuner i Bergensregionen og Vestland fylkeskommune.

GreenByte

GreenByte er et initiativ for å få datasentre til Bergensregionen, og en fasilitator for å legge til rette for datasentre. BKK, Vestland fylkeskommune og Invest in Bergen står bak initiativet.