Innovasjonsuken OPP 25. til 30. september 2017. Her er fra Bergen Teknologioverføing og Nyskapingsparken. Foto: Bergen Teknologioverføring/C Foto

Innovasjonsuken OPP 25. til 30. september 2017

OPP er en årlig feiring av entreprenørskap, i tett samarbeid med lokale samarbeidspartnere. Dette er en arena for nyskaping, innovasjon initiativ fra mange gode krefter i Bergensregionen. Vi håper at OPP kan være en plattform for nettverksbygging, kompetansedeling og fremsnakking.

Entreprenørskapsmiljøet i regionen ser verdien av å samarbeide og samle ulike arrangementer til en og samme uke. Dette bidrar til økt synlighet og fokus på innovasjon. Derfor samarbeider vi også med Bergen Design Festival og Vill Vill Vest som også går av stabelen denne uken. Her får man i tillegg spennende arrangement med fokus på design og kulturliv.

 

Samarbeid

Mange gode krefter i Bergensregionen jobber med innovasjon og entreprenørskap, enten det er i nye bedrifter eller i det etablerte næringslivet. Derfor er det utrolig gøy at det i år blir minst 50 arrangement som gode krefter i regionen står bak.

Plass til alle

OPP er en felles arena som er samlende for alle som synes entreprenørskap og innovasjon er spennende og viktig for fremtidig næringsutvikling. Både private aktører, næringsliv, offentlige institusjoner, investormiljø, gründere og studenter bidrar med ulike arrangement under uken.OPP skal være en arena hvor man kan få muligheten til å bli kjent med det som skjer i regionen.

OPP koordineres av Bergen Teknologioverføring (BTO). Prosjektleder er Hans Fredrik Hag, mobil:  975 11 620.