Vidar Totland i Invest in Bergen viser frem den fiberkabelen som kan bli lagt til Storbritannia.

Hvis fremtiden er digital, trenger vi robust fibernett

Skal bilene bli førerløse, kjøleskap gi beskjed om at vi trenger melk og skal vi utvikle avansert robotteknologi, ja da trenger vi et fiberoptisk nett som fungerer, og lagringsplass for alle dataene.

Det er to forhold Invest in Bergen jobber med når det gjelder fiber. Det er god fiberstruktur i regionen, og det er fiber inn og ut av regionen. Begge deler er viktig både for å få lagt ett eller flere datasentre til regionen og for generelt å ha god fiberstruktur.

Datalagringssentre er den kraftkrevende industrien som vokser raskes i verden akkurat nå. Det er i datasentrene all informasjonen og teknologien vi omgir oss med lagres. For å legge forholdene enda bedre til rette for datasentre, er det viktig både å ha god forbindelsen inn og ut av regionen, og ha god infrastruktur i regionen. Derfor jobber nå Invest in Bergen sammen med Hordaland fylkeskommune og gode krefter i Rogaland for å få Englandskabelen finansiert. Vi trenger kabelen for å få en raskere og tryggere vei inn og ut av landet.

Englandskabelen

Med Ryfylke IKS i spissen har gode krefter i både Rogaland og Hordaland samlet seg om å satse på å få bygget Englandskabelen fra Rogaland til England. Prosjektet har samlet flere private investorer, og håper nå på at penger som er avsatt i statsbudsjettet til utenlandsk fiberforbindelse skal tilføres prosjektet. Englandskabelen vil også være viktig for samfunnssikkerhet og beredskap for Hordaland og hele Norge.

Fiberstruktur i regionen

Mange selskap har bidratt med å legge fiber i bakken i Hordaland. Men fiberen er ikke knyttet sammen over alt. Det betyr at det er små huller i fiberstrukturen både internt Hordaland, men særlig inn og ut av Hordaland i sør mot Rogaland, nordover mot Sogn og østover mot Oslo. Å ha redundant nett med minst to alternative føringsveier i uavhengige fiberkabler og fysisk i andre traseer inn og ut av et område er som regel et krav fra datasenteraktørene. Da kan trafikken enkelt rutes over til den alternative føringsveien hvis den ene linjen skulle falle ut.

Invest in Bergen har sammen med Hordaland fylkeskommune tatt initiativet til møter med fiberselskapene for å få kartlagt hvor det er hull i det såkalte kjernenettet, og hvordan hullene kan tettes. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NMKO) har fått midler over statsbudsjettet for 2018 til å finansiere denne type utbygging.

Det har vært avholdt to møter med eierne av fiberstrukturen, og det ser ut til at aktørene finner sammen, og er interessert i å gå sammen om å søke NKOM om midler for å delfinansiere en utbedring av konkrete ledd i kjernefiberstrukturen inn og ut av Hordaland

– Dette er godt nytt. Blir Englandskabelen realisert, bør vi ha på plass god kjernenett-infrastruktur i regionen. Vi har hatt to gode møter med aktørene, og rigger oss nå for et tredje møte i januar/februar 2018 for å  gå gjennom utkast til søknader sammen med NKOM, sier Vidar Totland i Invest in Bergen. Han har stor tro på at de ulike fiberselskapene gjennom dette initiativet sammen skal klare å realisere konkrete utbedringer av kjernenettet som vil gjøre at Hordaland i løpet av 2018 vil ha etablert flere nye alternative føringsveier for det fiberoptiske kjerne- eller stamnettet inn og ut av fylket.

– Dette er viktig infrastruktur for fremtiden. Både for næringslivet, den enkelte innbygger og for mulighetene for å få etablert et datasenter i regionen, fastslår Totland.