Dette er Dale Fabrikker, som nå er på vei til å huse et nytt datasenter.

Datasenter etablert på Dale - flere kommer

Det første større internasjonale datasenteret har nå etablert seg i Bergensregionen. Det er de gamle lokalene til Dale fabrikker i Vaksdal kommune som har fått etableringen. Flere er på vei!

Det er det Stavanger-baserte selskapet Kryptovault AS som har etablert seg på Dale. De har nå inngått avtale med Dale Fabrikker om å leie 10 000 m2, med opsjon på ytterligere 10 000 m2.

– De første maskinene er alt på plass på Dale. Vi har hatt stor pågang fra interessenter for datasenteret, sier Rein-Owe Flister, daglig leder for Kryptovault AS.  

– Invest in Bergen har lenge jobbet med å tilrettelegge for datasentre i regionen, og vi er godt fornøyd med at en slik satsing kommer hit, sier Vidar Totland i Invest in Bergen. Dette passer også godt med etableringen av GreenByte som er en felles regional satsing med BKK og Hordaland fylkeskommune på laget.

Les mer om GreenByte her. 

Kraft er essensielt

Ved siden av arealer og redundant fiber, er kraft en helt essensiell innsatsfaktor for datasentre. Og de tidligere fabrikklokalene på Dale innfridde også på dette.

– Vi har valgt Dale Fabrikker først og fremst på grunn av beliggenhet nær sikker og store mengder kraft samt den infrastruktur som allerede er på plass. I tillegg kan vi her, i motsetning til de fleste andre aktuelle lokasjoner, komme raskt i produksjon på høye strømvolumer. BKK er i denne sammenheng en viktig samarbeidspartner, påpeker Fister.

Døråpner for en ny industri

Invest in Bergen har tro på at etableringen av dette datasenteret og et par sentre til som kan bli lokalisert i regionen om ikke lenge, vil være døråpnere for flere sentre og andre typer datasentre.

– I det året vi har jobbet med datasentre har vi sett at behovet for datasentre bare øker og øker, og at det er mange ulike typer datasentre der ute. Når det første datasenteret er på plass, har vi tro på at det er en døråpner for andre. Det er også en mulighet for regionen for å bygge seg opp kompetansemessig på dette området, sier Tore Mong, som er leder for GreenByte-prosjektet.