To glade karer etter at Regn Datacenters nå kan gå i gang med reguleringsplanarbeidet. Per Espen Edvardsen (t.v.) og Njaal Storeng gleder seg til neste fase.

Børdalen blir datasenterlokomotivet

– Børdalen er ett viktig skritt nærmere realisering av et høysikkert datasenter i Hordaland, etter at fylkesmannen har trukket innsigelsene til Kommuneplanens arealdel i Samnanger. Nå skal planene rulles ut så raskt som mulig.

Det lover Per Espen Edvardsen, daglig leder i Regn Datacenters, som blir eier og utvikler av det som skal bli Bergensregionens største datalagringssenter. Nå fortsetter prosessen med reguleringsplan, og Edvardsen håper å kunne starte byggearbeidene neste sommer.

– Vi har merket en økende interesse for prosjektet vårt, særlig etter gode oppslag i lokale media om Børdalen. Nå gleder vi oss til neste fase, sier han.

Samnanger gleder seg

Ordfører i Samnanger Knut Harald Frøland er svært fornøyd med at det ikke blir stopp i Kommuneplanens arealdel, og at kommunestyret nå kan behandle planen. Og ordføreren erfarer at det er positiv stemning i kommunestyret til å få vedtatt planene.

– Vi er glade for at vi er kommet ett skritt nærmere. Dette kommer til å bli en utrolig spennende etablering for Samnanger og for hele Bergensregionen. Det betyr mye for Samnanger, både når det gjelder nye arbeidsplasser, følgebedrifter, det gir kompetanse til hele regionen og ny giv til Tysse og hele kommunen, tror Frøland.

Godt samarbeid

Knut Harald Frøland peker også på det gode samarbeidet i regionen for å få til det løftet det har vært å få realisert tomten i Børdalen som en attraktiv datasenterlokasjon.

– Invest in Bergen og BKK har vært viktige samarbeidspartnere for oss i arbeidet med å få frem Børdalen som et interessant område for datalagring og utviklingen av datasentre i Bergensregionen, et arbeid som startet tidlig i 2016. Invest in Norway har også vært sentral i dette arbeidet. Deretter kom Regn Datacenters på banen som en datasenteraktør og har arbeidet aktivt med å få til et datasenter her i kommunen.

GreenByte etablert

Invest in Bergen og BKK har opplevd en økende interesse for etablering av datasentre i Bergensregionen, og har sammen dannet GreenByte for å få etablert flere datasentre i regionen.

GreenByte er en fasilitator for utvikling av datasenterarealer og -konsepter i Bergensregionen. Måler er å utvikle arealer for datasentre som tilfredsstiller de krav og behov ulike kundegrupper har til en konkurransedyktig pris.

– Tore Mong er ansatt i et toårig prosjekt i GreenByte for å jobbe målrettet med å utvikle nye datasenterarealer og -konsepter. Vi har stor tro på at vi skal få frem gode løsninger som vil være viktig for den digitale utviklingen i regionen, sier Vidar Totland i Invest in Bergen, og som også er engasjert i den videre utviklingen av GreenByte.