Engasjert i datasentre i Bergensregionen. Fra venstre Hans Inge Gloppen og Bård Sandal, Hordaland fylkeskommune; Tone Hartvedt Invest in Bergen; Tore Mong prosjektleder for GreenByte; Ingrid von Streng Velken og Thor André Berg, BKK og Vidar Totland Invest in Bergen.

BKK, Hordaland fylkeskommune og Invest in Bergen sammen om datasentersatsing

Datasenterindustrien er i dag den raskest voksende kraftkrevende industrien på verdensbasis. Norge har mye grønn og billig kraft, dette er attraktivt for datasenteraktører verden over. Nå er GreenByte Data Center Sites etablert.

BKK, Hordaland fylkeskommune og Invest in Bergen har samarbeidet om datasenter-etableringer i en periode, men det er først nå samarbeidet er formalisert. Det er opprettet en egen styringsgruppe som har engasjert en prosjektleder i en toårsperiode for å tilrettelegge for datasenteretableringer.

Forretningsutvikler Tore Mong har vært engasjert i dette arbeidet på vegne av BKK, nå går han inn som prosjektleder for GreenByte.

– Vi har hatt flere interessenter på besøk, og ser at det er stort behov for lagringsplass, og etter hvert som flere og flere tjenester blir digitalisert, tror vi dette vil øke i omfang, sier Tore Mong.

– I den perioden vi har arbeidet med dette, har vi sett at markedet har utviklet seg kontinuerlig, og at aktørbildet også endrer seg. Det er mange som rigger seg for den digitale fremtiden, og som trenger datasenter for prosessering og lagring av data. Vi tror det vi nå ser, bare er begynnelsen på noe som vil vokse i årene fremover. Derfor er det nødvendig å være med på det som skjer nå. Da vil vi og regionen være godt rustet til den neste bølgen som kommer, og vi vil ha opparbeidet oss god kompetanse på dette feltet, mener Mong.

Arbeidsplasser og verdiskaping

Det er et nasjonalt ønske å bygge opp nye næringer i Norge som gir lønnsomme arbeidsplasser og ny verdiskaping. Datasenteretableringer er en slik næring hvor Norge har fortrinn.

Det blir også arbeidsplasser av datasentre. De aller fleste krever døgnkontinuerlig drift og tilsyn, så det blir arbeidsplasser av dette. En av aktørene vi har vært i kontakt med mente de trengte 40 ansatte i sitt senter. Flere analyseselskap har sett på verdiskapingen i forbindelse med etablering av datasentre. Menon Economics påpeker i sin datasenterrapport fra 2017 at en datasenteretablering får virkninger for den bredere leverandørkjeden og at selve etableringen av datasentre også skaper verdier for samfunnet, ved siden av dem som blir direkte ansatt i senteret. 

Tre nesten klare områder

I dag har regionen foreløpig tre arealer som er nærmest klare for markedsføring og i neste omgang salg. Dette gjelder Dale fabrikker i Vaksdal, Matre i Masfjorden kommune og Børdalen i Samnanger kommune. Børdalen er ennå ikke ferdig godkjent i kommuneplanens arealdel, men håpet er at den blir det relativt raskt. 

Det er disse tre områdene som er nærmest realisering. I tillegg er der noen områder som trenger noe mer avklaring før de er klare for markedsføring.

Arealer, kraft og fiber

De tre viktigste faktorene som må være på plass for å kunne etablere et datasenter er ferdig regulerte arealer, redundant fiber og nok kraft.

– Arealene må være så godt som ferdige til bruk for å være interessante. Vår erfaring er at vi må ha en hel pakke klar, slik at selskapene raskt kan komme med utstyret sitt og plassere det i senteret. Derfor er vi avhengige av at arealene må være ferdig regulerte, det må være nok kraft inn i området og redundant fiber, forklarer Mong.

Det er stor konkurranse om å få denne nye industrien til sin region, derfor er målet for GreenByte å få lagt til rette for flere arealer utover i 2018 og frem mot 2020.