Er det mulig å lande et datasenter i Bergensregionen og i Hordaland? Vi har laget mulighetsstudien.

Ambisjonen er å lande datasentre

Datasenterrapporten som Invest in Bergen akkurat har sluppet, konkluderer med at det er grunnlag for å jobbe videre med en felles regionambisjon om å få realisert ett eller flere datasentre i løpet av de første to til tre årene.

Flere og flere tjenester og oppgaver digitaliseres, dette utløser behov for ytterligere datasentre. Datasentre er den raskest voksende kraftkrevende industrien i verden. I følge konsulentselskapet Boston Consulting Group skal det tas investeringsbeslutninger for etablering av over 60 nye såkalte hyperscale datasentre i Europa innen 2020 – det vil si de store datasentrene som Google, Amazon og Facebook har behov for. I tillegg skal det etableres en rekke andre mindre datasentre.

– Skal Hordaland være med i kampene om å få nye næringer og nye arbeidsplasser, så går toget nå. Det er nå regionen må ha vilje og ambisjon om å realisere ett eller flere datasentre i regionen i løpet av de neste årene. Og mulighetene er her, mener Vidar Totland i Invest in Bergen.

Fire områder

Mulighetsstudien «Avklare mulighetene for å realisere ett eller flere datasentre i Hordaland» tar utgangspunkt i at 13 kommuner sendte inn til sammen 32 forslag til hvor datasentre i Hordaland kunne plasseres. Studien konkluderer med at det er to arealer i Masfjorden, ett i Samnanger og ett i Vaksdal som foreløpig er de områdene som ligger nærmest en realisering.

– Dette er arealer som passer for de minst arealkrevende datasentrene. Vi skulle selvfølgelig ønsket at vi hadde arealer i dag som var klare for de svære datasentrene, men å finne arealer som er store, har nok kraft og redundant fiber, krever noe mer arbeid for å lokalisere, og kanskje noe mer investeringer i de enkelte områdene, påpeker Totland. Det er tre viktige faktorer som må være til stede når en datasenteraktør velger lokasjon: areal, fibertilgang og kraft. Med stor produksjon av norsk fornybar grønn kraft har særlig Vestlandet en unik mulighet for å legge til rette for datasentre.

Videre satsing

I utarbeidelsen av mulighetsstudien har BKK og Hordaland fylkeskommune bistått og gitt svært gode innspill.

Invest in Bergen har også knyttet til seg Argon Consult AS, som har kompetanse på datasentre og de kriterier som må innfris for å få en datasenteretablering. Argon Consult har utarbeidet spørreskjemaet som er sendt ut til alle kommunene i Hordaland, og de har utviklet et rammeverk for å vurdere kriterier for å etablere datasentre. Argon Consult har også kommet med konkrete innspill til videre arbeid for å nå målet om å markedsføre enkelte områder til bruk for datasentre. 

Det er interesse for å ta prosjektet videre. Nå vurderer Invest in Bergen sammen med BKK og Hordaland fylkeskommune hvordan det kan gjøres. Alle kommunene har fått tilbakemeldinger på arealene som er sendt inn, og en av oppgavene i en videreføring av prosjektet vil i så fall være å gå nærmere inn i de enkeltarealene som er meldt inn og vurdere hvilke områder som har potensial for videreutvikling til lokasjon for datasentre. 

Her laster du ned mulighetsstudien.