Invest in Bergen is the official organization for investments in Greater Bergen

We assist you in finding business opportunities in the region and support international and national companies to settle in Greater Bergen and in Hordaland County. Our service is free of charge.

If you want to establish your company in Greater Bergen we will help you from the early start to final establishment.

Invest in Bergen has a good network in the region, and access to key industries and business clusters. We know the industrial and commercial areas in the county and can be your guide to find the right area for your business.

Invest in Bergen is financed by in Hordaland County and thes surrounding municipalities: 

Askøy, Austrheim, Bergen, Eidfjord, Fedje, Fusa, Gulen, JondalLindås, Masfjorden, Meland, Modalen, OddaOs, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, UlvikVaksdal, Voss og Øygarden

Our services are free of charge.

In partnership with Invest in Norway

Invest in Bergen works closely together with Invest in Norway, an organization under Innovation Norway.

Please contact us!


Bergensregionens offisielle initiativ for å få flere investeringer 

Invest in Bergen er en offisiell organisasjon som jobber for å få flere investeringer og bedriftsetableringer i Bergensregionen. Våre tjenester er gratis. 

Invest in Bergen har godt nettverk i regionen. Vi kjenner næringene, klyngene og organisasjonene som er gode samarbeidspartnere i Bergensregionen.Vi hjelper deg med å bli kjent med næringsmiljøet i regionen, vi sørger for å koble deg med de riktige menneskene, finne de beste klyngene og samarbeidspartneren og de rikte arealene for din virksomhet.

Næringsarealer

Invest in Bergen har en god oversikt over hvor det er ledige næringsareal i Bergensregionen – både eksisterende areal og nye areal. Du får en fin oversikt i Arealguiden.

Invest in Norway

Vi er den lokale partneren til Invest in Norway som er en del av Innovasjon Norge. Gjennom Invest in Norway har vi og kontakt inn til Utenriksdepartementets utenriksstasjoner. 

Eiere

Invest in Bergene er finansiert av Hordaland fylkeskommune og følgende kommuner: Askøy, Austrheim, Bergen, Eidfjord, Fedje, Fusa, Gulen, JondalLindås, Masfjorden, Meland, Modalen, OddaOs, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, UlvikVaksdal, Voss og Øygarden.

Det er satt sammen en interimstyringsgruppe bestående av følgende representanter:

Roald Kvamme, leder Hordaland fylkeskommune (Hordaland)
Julie Andersland, byråd Bergen kommune (Bergen)
Karstein Totland, ordfører Masfjorden kommune (Nordhordland)
Børge Haugetun, ordfører Øygarden kommune (Region Vest)
Jon Larsgård, ordfører Jondal kommune (Hardanger)
Marie Elisabeth Lunde Bruarøy, ordfører Os kommune (Bjørnefjorden)
Hans Erik Ringkjøb, ordfører Voss kommune

Det avholdes Eiermøter en gang hvert år. 

Oppsummering 2018 Invest in Bergen

Oppsummering 2017 Invest in Bergen

Satsingsområder 2018

Get in touch

Sign up for our newsletter!

Get the latest news from Greater Bergen.